Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΒΑ 1000Ε
ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ 0
ΤΡΕΧΟΝ 1149,97Ε
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΧΟΚΕΙ ΑΠΟ ΤΣΕΧΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΜΑΞΙΛΑΡΙ

 Budejovice - Karlovy Vary 1 ΑΠΟΔΟΣΗ 1,95 26,03Ε LOSSSSSS 3-5
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΒΑ 1000Ε
ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ 1 26,03Ε
ΤΡΕΧΟΝ 1149,97Ε